Enter at least 3 characters
HOME > Om oss > Vår B Corp-sertifisering
print.png
email.png

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Tillat behandling av personopplysninger.

La oss hjelpe verden til å føle seg bedre

Chiesi er det største globale farmasikonsernet som er blitt tildelt B Corp-sertifisering – en anerkjennelse av høye sosiale og miljømessige standarder. Dette er en prestasjon vi kan være stolte av, men som samtidig føles naturlig. Det å ta vare på andre er selve grunnlaget innen helsevitenskapen, og det har alltid vært kjernen i vår virksomhet.

37_59_49_our_commitment_1

 

Vår forpliktelse til bærekraft 

Selv om bærekraft alltid har vært viktig for Chiesi, er det i dag også en del av vår strategiske plan. Det betyr at vi er forpliktet til å forbedre pasientens livskvalitet, beskytte planeten og dens innbyggere, støtte samfunnene våre, fremme utviklingen av våre ansatte og sikre maksimal transparens i måten vi jobber på. Som en del av denne prosessen har vi besluttet å bli en Benefit Corporation. Denne innovative, juridiske statusen tillater oss å ha to formål: Vi skaper ikke bare verdier for våre aksjonærer, men forfølger også det felles beste for kloden som helhet. Internt har vi lansert «We Act – Actively Care for Tomorrow» – et bærekraftsprogram som involverer hele Chiesi-samfunnet i en felles, koordinert innsats.

 

Info til leverandører og partnere vedrørende Code of Interdependence

Vi i Chiesi har sammen med noen av våre største leverandører og partnere tatt frem et dokument som vi kaller Code of Interdependence (kode for gjensidig avhengighet). Den handler om hvordan vi kan bidra til et bærekraftig næringliv og koden er derfor basert på den globale avtalen og ikke minst Agenda 2030. Koden har noen likheter med det andre bedrifter ofte kaller ”etiske retninglinjer for leverandører”, men vi vil belyse at dette handler om et felles ansvar.

 

Vi ser på våre leverandører som en del av vårt felles ekosystem og  at vi lykkes- og noen ganger mislykkes sammen. Koden gjelder derfor både deg personlig og dine kollegear. Vi forventer oss at de vi samarbeider med deler verdien som koden bygger på og strever etter å oppnå de mål som er angitt i koden.

 

Vi oppfordrer våre leverandører til å ta kontakt med oss om dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon om koden.

 

For mer informasjon om Code of Interdependence

Last ned Code of Interdependence

Chiesis Samfunnsengasjement

Chiesi ønsker å bidra til økonomisk, sosial, miljømessig og kulturell bærekraft i samfunnet. Vi er i dialog med lokale interessenter for å utvikle sosiale og kulturelle prosjekter i felles nettverk og sikre en positiv påvirkning på lokalsamfunnet.

Help A Little

Ett av disse prosjektene er Help A Little / First Day Gift, som drives i samarbeid med den svenske foreningen for for tidlig fødte barn (Prematurförbundet). Prosjektet tilbyr sosial og økonomisk støtte til sårbare familier med for tidlig fødte spedbarn. Barselavdelingen på Karolinska sykehuset sørger for at donasjonene gis direkte til familier som trenger støtten.

37_38_50_effort (1)_1

Globalt samarbeid

B Corp-sertifiseringen som ble oppnådd i 2019 var et resultat av et virkelig globalt samarbeid. Siden 2018 har 28 tilknyttede selskaper vært involvert i en egenvurderings- og forbedringsprosess. Ved hjelp av standardiserte evalueringskriterier har vi vært i stand til å identifisere potensielle utviklingsbehov i hele virksomheten, og etablere best mulig praksis for å utvide dette til alle våre tilknyttede selskaper over hele verden. Vi brukte et helt år på å definere tiltak for virksomheter og lokale forbedringer, noe som involverte dusinvis av mennesker i forskjellige land. 

 

82_64_78_bcorp_wibc (1)

 

Hva er B Corp?

B Corp-selskaper er virksomheter som balanserer fortjeneste og veldedige formål, og som oppfyller de høyeste standardene når det gjelder sosiale og miljømessige resultater, offentlig åpenhet og juridisk ansvarlighet. B Corp inkluderer mer enn 2700 selskaper i 64 land, med et felles mål om å bruke virksomheten som en pådriver for positive endringer. For å kvalifisere til B Corp-sertifisering, må selskapet oppnå en minimumscore på B Impact Assessment, som er en grundig vurdering av selskapets innvirkning på ansatte, kunder, samfunnet og miljøet. B Corp-selskaper må også publisere en årlig konsekvensrapport for økt transparens.

 

Den nordiske avdelingen til Chiesi fikk et av de høyeste resultatene i evalueringen. Det finnes flere årsaker til det. Én av dem er vårt arbeid for likestilling. En annen er prosjektet Help a little / First Day Gift – et samarbeid mellom Chiesi og den svenske foreningen for for tidlig fødte barn (Prematurförbundet).

 

20_banner_benefit-company (1)

 

Vi er også en Benefit Corporation

Siden 2016 har Italia vært rangert i verdenstoppen, og var det første landet etter USA som introduserte Benefit Corporation-selskaper. Benefit Corporation er en ny juridisk forretningsenhet som gir et solid grunnlag for å tilpasse og beskytte selskapets misjon, samtidig som det skaper langsiktige fellesverdier. Chiesi Global ble en Benefit Corporation i 2018 under Italiensk lov nr. 208/2015, og inkluderte i vedtektene sine fire spesifikke formål for pasienter, samfunnet, ansatte, leverandørene og miljøet der selskapet opererer, samt et generelt mål om å fremme felles positive verdier.

 

Benefit Corporation representerer en av de mest avanserte forretningsmodellene når det gjelder positive sosiale og miljømessige påvirkninger. De er forretningsmessig drevne selskaper med et dobbelt formål: å skape verdier for både aksjonærer og interessenter. Sammen utgjør disse selskapene den globale bevegelsen med «Purpose Driven Businesses», som har som mål å sikre utbredelsen av en mer sofistikert og utviklet forretningsmodell. I henhold til denne tankegangen spiller selskapene en nøkkelrolle for å revitalisere samfunnet og biosfæren.

 

Benefit Corporation-bevegelsen har som mål å fremme sunn konkurranse mellom alle selskaper, ettersom deres måte å jobbe på blir vurdert og evaluert i henhold til den samme målestokken: selskapets positive innvirkning på samfunnet og planeten, sammen med dets økonomiske resultater.

 

Benefit Corporation-selskaper er også pålagt å presentere en årlig konsekvensrapport som viser målene som er satt for selskapets forretningsdrift, definert i selskapets vedtekter. Klikk her for å lese konsekvensrapporten til Chiesi Global, som er inkludert i bærekraftsrapporten for 2019.