Enter at least 3 characters
yazmpovbuxneonatologia-chiesi-bimbo.jpg
HOME > BEHANDLINGSOMRÅDER > Neonatologi
print.png
email.png

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Tillat behandling av personopplysninger.
Neonatologi

I flere tiår har Chiesi vært dedikert til behandlingen av premature barn

 

En fødsel finner normalt sted mellom 37. og 42. svangerskapsuke. På det tidspunktet er fosteret fullt dannet og tilstrekkelig utviklet til å tilpasse seg livet utenfor livmoren. I noen tilfeller inntreffer imidlertid fødselen før 37. svangerskapsuke. I slike tilfeller regnes det nyfødte barnet som for tidlig født, og graden av organutvikling avhenger av alderen på svangerskapet.

Lungenes modning og funksjonalitet er helt avgjørende for barnets overlevelse. Avhengig av graden av prematuritet kan lungene være delvis eller fullstendig umodne og dermed ute av stand til å sikre tilstrekkelig åndedrettsfunksjon.

I årtier har Chiesi vært engasjert i neonatologi og samarbeidet med leger for å forbedre behandlingen av premature spedbarn. Chiesi er dermed blitt en viktig partner for nyfødtspesialister over hele verden, ettersom vi leverer livreddende legemidler til over 80 land i verden og arbeider for å utbre de beste kliniske praksiser.

 

Film om premature barn

10 prosent av alle barn blir født for tidlig, det vil si før uke 37. Se hvordan det Karolinska Sykehuset jobber for å gi de premature barna best mulig hjelp og hvordan de optimaliserer forutsetningene for at de premature barna får en bra start i livet. 

281-2022-MARK

 

APNÉ HOS PREMATURE SPEDBARN

Den ufullstendige utviklingen av luftveissystemet og de områder i hjernen som regulerer åndedrettet, er et vanlig problem hos for tidlig fødte spedbarn, og jo lavere fødselsvekten er, desto høyere er alvorlighetsgraden. Denne tilstanden resulterer i episoder med spontan apné, som vanligvis er definert som pauser i åndedrettet som varer i mer enn 20 sekunder. Disse åndedrettspausene kan være fulgt av langsommere hjerterytme og/eller nedsatt mengde oksygen i blodet. Og til slutt kan det ses blek eller blålig hud samt nedsatt muskeltonus hos et spedbarn som opplever en apnéepisode. Jo lavere barnets svangerskapsalder er, desto høyere er risikoen for episoder med apné, som vanligvis starter to til tre dager etter fødselen.

Milde episoder kan løses ved taktil stimulering av den nyfødte, mens mer alvorlige episoder krever behandling med stimulerende legemidler, slik som koffein.

Adenosin er en nevrotransmitter som modulerer nervecellenes aktivitet og reduserer åndedrettsarbeidet. Koffein motvirker virkningen av adenosin direkte ved å blokkere de reseptorene som adenosin bindes til, slik at åndredrettsfrekvensen økes.

 

RDS (respiratorisk distressyndrom)

Neonatal RDS er en vanlig tilstand hos for tidlig fødte spedbarn. RDS er ikke en betegnelse for en enkelt patologi, men brukes snarere for å betegne et komplekst sykdomsbilde med symptomer som skyldes underutvikling av luftveissystemet. Alvorlighetsgraden og forekomsten av RDS er direkte relatert til graden av prematuritet, og risikoen er høyere hos spedbarn som er født før 28. svangerskapsuke.

Respirasjonssvikt hos for tidlig fødte spedbarn med RDS skyldes mangel på surfaktant i lungene. Surfaktant bidrar til å danne en biofilm som dekker de innvendige veggene i lungeblærene. Surfaktant fører til at lungene kan utvide seg, og forhindrer at lungene faller sammen (atelektase) i utåndingsfasene. Mangel på surfaktant resulterer i pustevansker med lav oksygentilførsel, økt pusteanstrengelse og behov for respiratorisk støtte.

Mengden av surfaktant hos for tidlig fødte spedbarn er som regel ekstremt begrenset i forhold til mengden hos fullbårne nyfødte, og mengden faller ytterligere som følge av RDS. Om nødvendig kan symptomene på dette syndromet lindres ved å administrere eksogen surfaktant, som supplerer den endogene mengden av surfaktant slik at biofilmen kan fornyes.