Enter at least 3 characters
HOME > Etterlevelse

Her finner du meldinger om verdioverføringer fra Chiesi til helsepersonell (HCP) og helseorganisasjoner (HCO).

 

Vårt samarbete med, og støtte til pasientorganisasjoner

Hos Chiesi er det viktig å ha en kontinuerlig dialog og samarbeid med pasientorganisasjoner innen terapiområdene vi jobber i. Målet vårt er å støtte pasienter ved å fremme bærekraftig tilgang til omsorg.

For å lykkes med dette:

- Lytter vi og prøver å forstå pasientenes og deres pårørendes sykdomsreise.

- Deltar vi i en bred dialog, utover behandling, for å øke bevissthet, diagnose, tilgang og støtte.

- Inkluderer vi pasientens stemme i utviklingsprosessen.

- Støtter vi pasienten gjennom hans / hennes sykdomsreise.

For å vise at pasientorganisasjoner jobber uavhengig og at Chiesi ikke kontrollerer retningslinjene for profesjonelle og interessepolitiske synspunkter, er det viktig å være transparent om vårt samarbeid. Vi publiserer derfor vårt samarbeid med, og støtte til, pasientorganisasjoner på vår hjemmeside.

Våre avtaler med pasientorganisasjoner har en klausul om åpenhet.

 

Her kan du finne rapporter om avtaler mellom Chiesi og pasientorganisasjoner.