Enter at least 3 characters
HOME > Chiesi Pharmas bærekraftsmål

Chiesi Pharmas bærekraftsmål

Vi er forpliktet til å ta vare på pasientene våre, samtidig som vi følger nøye med på miljøet og reduserer karbonfotavtrykket vårt. Vi tar klimaendringer på alvor og innfører spesifikke tiltak med hensyn til dette. Derfor har vi satt oss et krevende mål: Vi skal bli karbonnøytrale innen 2035.

 

Våre fire fokusområder med Menneske, Pasient, Planet og Partnerskap omfatter spesifikke bærekraftsmål og forpliktelser for årene fremover. Målene er under konstant evaluering og tilpasning. De er uttrykt som en beslutning. Dette er ambisiøse mål. Chiesi-konsernet har også satt seg bærekraftsmål innenfor hvert fokusområde.