Enter at least 3 characters
HOME > Personvernpolicy

Personvernpolicy for Chiesi Pharma AB

1. Personvernpolicyens omfang

1.1 Nedenfor er det beskrevet hvordan Chiesi Pharma AB, org.nr. 556827-5746, med adresse Klara Norra Kyrkogata 34, 111 22, Stockholm, Sverige («Chiesi», «oss» eller «vi») behandler personopplysninger om deg som har meldt deg på kurs eller nettseminar som vi er ansvarlige for, registrert deg som abonnent av nyhetsbrevet vårt eller bruker nettsiden vår av en annen anledning.

1.2 Vi er svært opptatt av personvern. Derfor er det viktig for oss å beskytte personopplysningene dine og sikre at vi behandler dem på en korrekt og lovlig måte.

1.3 I denne personvernpolicyen forklarer vi hvilke personopplysninger vi kan komme til å behandle, og hvilket formål vi behandler dem for. Vi beskriver også hvordan vi behandler personopplysninger, og hvilke muligheter og rettigheter du har knyttet til dem. Vi ber deg lese nøye gjennom personvernpolicyen vår og gjøre deg kjent med innholdet.

1.4 Merk at denne personvernpolicyen gjelder behandling av personopplysninger der Chiesi er behandlingsansvarlig. Det innebærer at vi er ansvarlige for å håndtere og behandle personopplysningene dine. Det innebærer også at du skal henvende deg til oss hvis du har spørsmål eller synspunkter, eller hvis du vil utøve rettigheter du har i forbindelse med håndteringen vår av personopplysningene dine (se punkt 6 nedenfor).

 

2. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan relateres til deg. Vi behandler personopplysningene du har gitt oss. Du er imidlertid ikke pålagt å gi oss personopplysninger. Hvis du velger ikke å gjøre det, kan det for eksempel føre til at vi ikke kan kontakte deg med invitasjoner til kurs og nettseminarer eller med ønsket markedsføringsmateriell.

Hvis du derimot velger å gi oss personopplysningene dine, vil vi håndtere dem i henhold til tabellen nedenfor.

 

Kategori av registrert

Type personopplysning

Formålet med behandlingen

Lovlig grunnlag

Invitasjon til nettseminar eller kurs.

Deltaker på nettseminarer eller kurs.

Navn, e-postadresse, stilling, arbeidsplass.

Følge opp din deltakelse på nettseminaret eller kurset og markedsføre tjenestene våre.

Vår berettigede interesse for å administrere utsendelser til deg i samsvar med dine oppgitte ønsker.  

Vår berettigede interesse for å administrere gjennomføring av nettseminar eller kurs med deg som deltaker i samsvar med dine oppgitte ønsker. 

Abonnenter av nyhetsbrevet vårt.

Navn, e-postadresse, stilling, arbeidsplass.

Markedsføre våre tjenester og produkter.

Ditt samtykke.

Arbeidssøker.

Navn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, CV, personlig brev, samt eventuelle øvrige dokumenter for å styrke din kompetanse.

Gjennomføre rekrutteringsprosess.

Vår berettigede interesse av en effektiv og korrekt rekruttering.

Bestiller av informasjons- og demonstrasjonsmateriell.

 

Navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidsplass, inkludert eventuell avdeling samt postadresse til arbeidsplassen.

Levere materialet du bestiller.

Vår berettigede interesse av å markedsføre og informere om produktene våre i samsvar med dine oppgitte ønsker.

Gjennomfør tilfredshetsundersøkelser og markedsundersøkelser, og be om anmeldelser fra deg via e-post eller gjennom andre kommunikasjonskanaler.

Navn, e-postadresse, tittel, arbeidsplass.

Å følge opp opplevd kvalitet etter deltakelse på webinar, seminar, opplæring, produktmøte, alternativt opplevd kvalitet med Chiesi i sin helhet m.m.

Vår legitime interesse i å administrere tilfredshetsundersøkelser til deg.

Kontaktsøker via kontaktskjema.

Navn og e-postadresse.

Kontakte deg og følge opp henvendelsen din.

Vår berettigede interesse av å følge opp kontaktforespørselen din.

 

3. Profilering

3.1 Automatisert behandling av personopplysninger
Profilering innebærer en automatisert behandling av personopplysninger for å bedømme visse egenskaper, for eksempel å analysere eller forutsi personlige preferanser.
Vi bruker profilering for å;
– kunne levere tilpassede utsendelser, møteforespørsler og produktnyheter til deg gjennom våre plattformer og tjenester.
Hvis du har noen spørsmål om hvordan profileringsprosessen foregår, kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjon i punkt 9. Du kan når som helst innvende mot profileringen vår gjennom å kontakte oss (da avslutter vi profileringen). Du kan også avslutte profileringen gjennom å melde deg av tjenestene våre.

3.2 Chiesis automatiserte beslutninger
Automatiserte beslutninger innebærer at noen beslutninger kun blir tatt automatisk, uten innblanding fra våre ansatte, og kan ha betydning for deg. Gjennom å ta slike beslutninger automatisk øker Chiesis objektiviteten og åpenheten i hvordan vi tilbyr deg våre tjenester. Du har alltid rett til å reservere deg mot slike typer beslutninger.
Automatiserte beslutninger innebærer også at en profilering gjøres basert på informasjonen din før beslutningen tas. Profileringen for denne typen beslutninger gjøres for å kunne bedømme relevansen for møter, produktinformasjonsmøter, kongresser og/eller andre sammenkomster.

 

4. Mottakere

Vi kan komme til å oppgi personopplysningene dine til våre databehandlere, f.eks. selskaper som arbeider med IT- og skytjenester. I så fall inngås avtalen for databehandlere, som sikrer at personopplysningene dine behandles i henhold til denne personvernpolicyen.

 

5. Overføringer

Hvis personopplysningene dine skulle overføres av oss eller noen av våre behandlere til et land utenfor EU/EØS, vil vi sørge for å iverksette passende sikkerhetstiltak ved overføring av opplysningene til en slik virksomhet.

 

6. Dine rettigheter

6.1 Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysninger som angår deg, og i så fall få tilgang til disse personopplysningene og også informasjon om personopplysningene og vår håndtering av dem.

6.2 Du har rett til å få feilaktige personopplysninger som angår deg, rettet av oss uten unødig forsinkelse. Du har også med hensyn til formålet for behandlingen rett til i visse tilfeller å få fylt ut ufullstendige personopplysninger.

6.3 Du har rett til under visse omstendigheter å få personopplysningene dine slettet av oss, f.eks. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller hvis personopplysningene er behandlet på ulovlig måte.

6.4 Du har i visse tilfeller rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du f.eks. bestrider at personopplysningene er korrekte, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dem i den tiden det tar for oss å kontrollere at opplysningene er korrekte.

6.5 Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine som skjer på bakgrunn av vår berettigende interesse. I så fall må vi påvise tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter for å kunne fortsette behandlingen.

6.6 Du har rett til å motta de personopplysninger som du har gitt til oss og som gjelder deg, i et elektronisk format som er alminnelig anvendt. Du har rett til å overføre slike opplysninger til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

6.7 Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekkingen vil ikke påvirke gyldigheten av behandlingen som skjedde med støtte av samtykket før det ble trukket tilbake.

6.8 Ta gjerne kontakt med oss hvis du har synspunkter på behandlingen vår av personopplysningene dine. Du har også rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.

 

7. Tillegg og endringer

Vi kan komme til å innføre tillegg eller gjøre endringer i denne personvernpolicyen. I så fall vil vi informere deg på en hensiktsmessig måte, for eksempel via e-post. Hvis det skjer, ber vi deg lese nøye gjennom den oppdaterte personvernpolicyen.

 

8. Kontakt oss

Du kan gjerne kontakte oss på infonordic@chiesi.com hvis du vil oppdatere, rette eller slette opplysninger vi har om deg eller utøve rettigheter som du har.

__________________________

Denne personvernpolicyen gjelder fra og med 20 oktober 2020.