Enter at least 3 characters
HOME > Selskapet

 Chiesi investerer i forskning og utvikling av innovative legemidler

 

Vi er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Parma i Italia. Vi har 80 års erfaring i og et sterkt fokus på forskning, utvikling, fremstilling og markedsføring av innovative legemidler til respirasjon, neonatologi, sjeldne sykdommer og spesialbehandling.

 

Med en omsetning på over 1,4 milliarder euro er Chiesi-konsernet plassert blant verdens 50 ledende legemiddelselskaper. Produksjonsanleggene våre ligger i Parma (Italia), Blois (Frankrike) og Santana De Parnaiba (Brasil).

 

Forskningssentrene våre i Parma (Italia), Paris (Frankrike), Cary (USA) og Chippenham (Storbritannia) samt forskningsteamet fra vårt nyervervede danske selskap Zymenex, yter en samlet innsats for å fremme Chiesis prekliniske og kliniske programmer og registreringsprogrammer.

 

Vi eksporterer til over 70 land, og driver virksomhet i 26 av dem. Chiesi-konsernet har rundt 4 500 ansatte, der 560 av dem arbeider med forskning og utvikling, og 720 jobber på produksjonsanleggene i Italia, Frankrike og Brasil.

 

Målsetning og verdier

Vår målsetning er å bli anerkjent som et forskningsbasert, internasjonalt konsern som kan utvikle og kommersialisere innovative legemiddelløsninger som forbedrer menneskers livskvalitet.

Vi ønsker å opprettholde et dynamisk og høyt kvalifisert team, som kjennetegnes av god selvtillit og vilje til samarbeid.

Vi har som mål å kombinere resultater med integritet, og vil drive virksomhet på en samfunnsmessig og miljømessig forsvarlig måte.

 

Les mer om målsetning og verdier her.

 

Samfunnsansvar

Vi har sterk tro på at mennesket bør være midtpunktet, og at alle selskaper bør ha fokus på individet. Mennesker påvirkes direkte av selskapers beslutninger og drift, enten det er pasienter, selskapets ansatte og deres familier, leverandører, kunder, lokalsamfunnet, banker, statlige kontorer, media, konkurrenter eller andre involverte.

 

Bedriftens samfunnsansvar innebærer for Chiesi en rettskaffen relasjon til samfunnet og våre ansatte, og til miljøet og landområdet. Dette er ikke en forbigående eller medvirkende foreteelse. Det er en verdi eller praksis som er grunnleggende for alle aspekter for hvordan vi er som selskap og hvordan vi driver virksomheten på, både innen produksjon, distribusjon, kommunikasjon, relasjoner til pasienter og det å være støttende.

 

Vi er opptatt av verdier og identitet, og mener at virksomhetens bærekraftige vekst skal følge den økte forpliktelsen overfor samfunnet. Dette gir seg utslag i beskyttelses- og miljøsikkerhetsprogrammer, tiltak som er utviklet for de ansatte, pasienter og lokalsamfunn i alle land hvor konsernet er til stede: vårt samfunnsansvar har ingen geografiske grenser.

 

Chiesi Foundation

Chiesi Foundation ble grunnlagt i 2005, og er en ideell organisasjon som har som mål å fremme helse og lindre pasienters plager gjennom forskning, kunnskapsutveksling og opplæring av helsepersonell. Organisasjonen fokuserer i hovedsak på respiratoriske, sjeldne og neonatale sykdommer.

 

Chiesi i korthet:

  • Fire internasjonale forsknings sentre
  • Tre produksjonsanlegg
  • 1 300 aktive patenter
  • 42 pågående prosjekter i ulike faser av klinisk utvikling
  • Våre medisiner er tilgjengelige i mer enn 89 land