Enter at least 3 characters
HOME > We Act – et globalt program

We Act – et globalt program

We Act – We Actively Care for Tomorrow (Vi bryr oss aktivt om morgendagen) er et uttrykk som beskriver Chiesis ønske om å fremme bærekraftig atferd. We Act er et konsernprogram til våre medarbeidere med tiltak for miljøet og lokalsamfunnet som vil gagne både Chiesi og alle som påvirkes av Chiesi. (Les vårt Manifest om bærekraft nedenfor.)

Verdens største globale B Corp-sertifiserte legemiddelkonsern

I mai 2019 ble Chiesi det største globale legemiddelkonsernet i verden til å motta B Corp-sertifisering.

Det nordiske selskapet utmerket seg i toppen blant Chiesis datterselskaper. (Les mer om vår B Corp-sertifisering nedenfor.)

De globale målene

Chiesi har innført FNs 17 bærekraftsmål i våre tiltak for å fremme bærekraft. Vi har bestemt at vi spesifikt vil bidra til ni av de 17 målene gjennom våre fire fokusområder med Menneske, Pasient, Planet og Partnerskap. Les mer om våre spesifikke bærekraftsmål i de nordiske landene nedenfor.

We Act – manifest om bærekraft

weact_5

 

Vi lever i en tid med store endringer. Vi driver rovdrift på planeten vår, og jordens likevekt endres kontinuerlig. Også vi mennesker har endret måten vi lever på og hvordan vi forestiller oss samfunnet vårt. De svake og sårbare betaler prisen: de som ofte blir hengende etter i vårt jag fremover.

 

Hos Chiesi tror vi det er nødvendig å ta vare på planeten og menneskene som bor der. Vi må gjenoppdage verdien av gjensidig solidaritet, og være bevisste på at hvert menneske, og hvert levende vesen, er unikt og uerstattelig.

 

Det er derfor vi vil gi de mest sårbare tryggheten i førsteklasses vitenskap som vet hvordan vi skal lytte til og forstå dem som mennesker, og ikke bare som pasienter.

 

Som et bærekraftig selskap er Chiesi forpliktet til å være en sterk bidragsyter til samfunnets beste. Som fremmer en bevisst og annerledes måte å drive virksomhet på, med en positiv innvirkning på samfunnet og naturen, som håndterer ressurser sirkulært og skaper en ny harmoni, som endelig er bærekraftig. Alles velferd avhenger av denne balansen. Og for oss er dette den eneste formen for fremgang.

 

Vårt team med profesjonelle fagfolk er engasjerte og åpne slik kulturen vår har lært oss, og anerkjenner verdien av mangfold.

 

39_scriita_weact_5