Enter at least 3 characters
HOME > FORSKNING OG UTVIKLING

FORSKNING OG UTVIKLING

 Forskning og utvikling er karakteristiske egenskaper for Chiesi

 

Innovasjon er drivkraften bak enhver teknologisk avansert industri, men i legemiddelindustrien spiller innovasjon en avgjørende rolle fordi det dreier seg om menneskers helse og livskvalitet. For Chiesier forskning og utviklingav reell menneskelig og teknologisk verdi, som sammen med innovasjon driver selskapets vekst.

 

Vårt forsknings- og utviklingsteam utgjør en grunnleggende verdi for virksomheten. Teamet ivaretar integrerte funksjonsområder med fokus på pipeline-prosjekter, deriblant nyoppdagelser og preklinisk forskning, kjemi og fremstillingskontroller, administrasjonsteknologi, klinisk utvikling, regulatoriske forholdlegemiddelovervåkning, åndsverk, kvalitetssikring, prosjektstyring og -ledelse samt FoU-porteføljestyring.  FoU-avdelingene støtter dessuten produkter som allerede er på markedet via legemiddelovervåkning og regulatoriske aktiviteter.

 

Vårt FoU-team har hovedkontor i vårt nye, spesialbygde og fullt integrerte utviklings- og forskningssenter i Parma, men utfører også viktige oppgaver i Paris, Chippenham (Storbritannia), Cary (USA) og nå i Lidingö (Sverige) og Hillerød (Danmark), der de nye kollegene fra Zymenex holder til. Målene for dette erfarne og tverrfaglige teamet er i høy grad fokusert på levering av vår pipeline på globalt plan og økt produktivitet for å støtte selskapets vekstmål.

De fleste av Chiesis legemidler er blitt utviklet på bakgrunn av vår interne forskning, mens andre er kommet til i samarbeid og partnerskap med andre legemiddelselskaper. Faktisk kommer 75 % av vår omsetning fra produktene som er utviklet av vår FoU-avdeling.

 

I mange år er en stigende andel av selskapets omsetning blitt investert i forskning og utvikling. Faktisk er Chiesi-konsernet det øverst rangerte italienske selskapet blant 1000 europeiske selskaper når det gjelder FoU-investeringer, og nr. 5 blant de største nasjonale konsernene uavhengig av bransje.  [1]

Et annet viktig resultat som vitner om Chiesi-konsernets store engasjement innen forskning og utvikling: I Europa er vi blant de legemiddelselskapene som søker om flest patenter, og vi er nr. 1 i Italia. [2]

 

Våre FoU-programmer er konstant økende, både i antall og mangfold, hvilket bidrar til å styrke selskapets behandlingstilbud. Vårt fokus er likevel fremdeles, og vil fortsatt være, våre tre viktigste behandlingsområder: respiratorisk behandling, neonatologi og spesialbehandling. Chiesi-konsernets tradisjonelle behandlingsområder blir nå supplert med nye forskningsområder og kunnskap på ulike områder: sjeldne sykdommer, bioteknologi, genbehandling og transplantasjon. Chiesi utvider nå sitt produktsortiment med forskjellige typer legemidler som ledsager de tradisjonelle små molekyler, deriblant bioteknologiske produkter (proteiner) og avanserte behandlinger (gen- og cellebehandlinger): innovativ tilgang til disse nye sykdomsområdene.

Med denne strategien kan vi fortsette å utvikle og styrke vår pipeline og komme med viktige nyutviklinger i fremtiden som gir nye muligheter for de pasientene som for øyeblikket ikke har noen behandlingsmuligheter.

I løpet av de siste 6 årene har vårt konsern opplevd en solid vekst som til dels skyldes investeringene i FoU: en stigning i omsetningen på 75 %, markedsføring av et nytt produkt hvert annet år i snitt, åpning av sju nye datterselskaper og oppretting av over 750 nye jobber.

 

[1]     European Commission, Joint Research Centre, EU Industrial R&D Scoreboard 2014

[2]     European Patent Office, 2014 Report.