Enter at least 3 characters
HOME > Chiesis samfunnsengasjement

Chiesis samfunnsengasjement

Chiesi ønsker å bidra til økonomisk, sosial, miljømessig og kulturell bærekraft i samfunnet. Vi er i dialog med lokale interessenter for å utvikle sosiale og kulturelle prosjekter i felles nettverk og sikre en positiv påvirkning på lokalsamfunnet.

Help A Little

Ett av disse prosjektene er Help A Little / First Day Gift, som drives i samarbeid med den svenske foreningen for for tidlig fødte barn (Prematurförbundet). Prosjektet tilbyr sosial og økonomisk støtte til sårbare familier med for tidlig fødte spedbarn. Barselavdelingen på Karolinska sykehuset sørger for at donasjonene gis direkte til familier som trenger støtten.

 

Plogging

Chiesi arrangerer hvert år We Act Day, som er en dag der alle våre medarbeidere deltar på en samfunnsdugnad. I 2019 deltok alle våre medarbeidere i de nordiske landene på plogging. Chiesis ansatte plukket til sammen 300 kilo søppel, avfall og annet rundt Stockholm sentralstasjon.

 

18_photo-for-plogging-section