Enter at least 3 characters

SpeakUp&BeHeard!

din stemme er viktig for Chiesi

Hos Chiesi tar vi vårt ansvar når det gjelder åpenhet og etterlevelse på alvor.

For å hjelpe oss med å oppdage og håndtere mulige brudd på Chiesi-reglene for god forretningsskikk , brudd på lover, forskrifter eller uakseptabel atferd som kan sette Chiesis virksomhet eller omdømme i fare eller forårsake skade på tredjeparter, oppfordrer vi til rapportering av slike forhold.

Både Chiesi-ansatte og ikke-ansatte eksterne kan rapportere bekymringer gjennom Chiesi SpeakUp&BeHeard-plattformen.

Hvis du foretrekker å bruke Chiesi SpeakUp&BeHeard Hotline for å rapportere et problem, kan du klikke her og ringe oss på et av de oppgitte numrene.

Hvis du er ansatt, kan du i første omgang prøve å bruke de eksisterende interne varslingskanalene (f.eks. HR og/eller juridisk avdeling i henhold til gjeldende nasjonale regler og retningslinjer) og informere linjelederen din om saken. Hvis du ikke føler deg komfortabel med å ta opp bekymringene dine via de vanlige interne varslingskanalene, kan du bruke Chiesi SpeakUp&BeHeard-plattformen eller hotline.

Gjennom SpeakUp&BeHeard er det mulig å rapportere alle mistenkte brudd på Chiesis retningslinjer eller brudd på lover og forskrifter, som påvirker – spesielt, men ikke utelukkende – mangfold og inkludering; helse og sikkerhet; kontakt med helsepersonell og/eller pasienter; menneskelige ressurser; miljø; bestikkelser; datasikkerhet; dyrevelferd og antitrust.

Vi er opptatt av ditt personvern! Rapporteringsverktøyet SpeakUp&BeHeard er strukturert for å sikre høyest mulig grad av beskyttelse og konfidensialitet, i samsvar med gjeldende personvernlover (sjekk Chiesis personvernerklæring her).

Vi kan forsikre at varslere alltid vil være beskyttet: Vi er forpliktet til å beskytte alle varslere mot enhver form for diskriminering og/eller gjengjeldelse i forbindelse med rapporter som sendes i god tro.

Alle rapporter som sendes inn via SpeakUp&BeHeard vil bli vurdert og gjennomgått.

Merk: Hvis rapporten din gjelder bivirkninger/reaksjoner på legemidler, vennligst klikk her

Pin Icon