Enter at least 3 characters

Ny behandling godkjent for cystisk fibrose

HOME > Nyheter og pressemeldinger > Ny behandling...
print.png
email.png

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Tillat behandling av personopplysninger.
Date: 01/07/2021
  • Fra og med 1. juli finnes en ny behandling, Bronchitol, for patienter med cystisk fibrose.
  • Cystisk fibrose er en sjelden men alvorlig sykdom som rammer cirka 400 pasienter i Norge.
  • Sykdommen påvirker først og fremst lungene, tarmene och bukspyttkjertelen.

 

Oslo, Juli 1, 2021 – Bronchitol, er fra 1. juli godkjent for behandling av cystisk fibrose. Behandlingen godkjennes for voksne, over 18 år, som tilleggsbehandling for dem som ikke kan behandles med hypertont saltvann.

 

  • Dette er et velkomment tilskudd til en hardt rammet pasientgruppe, sier Ingvild Bjellmo Johnsen, Medical advisor på Chiesi i Norge.

Behandlingen inneholder legemiddelet mannitol, som er mukolytisk, dvs. slimløsende og inhaleres til lungene for å lindre symptomer ved cystisk fibrose, en arvelig sykdom som medfører for lite væske i ulike sekreter i kroppen. Dette fører til seigt og klebrig slim i luftveier og tarm, og det er i disse kroppsystemene vi finner de alvorlige konsekvensene av sykdommen.  

 

Behandlingen hjelper til med å øke mengden av vann på overflaten av luftveiene og i slimet. På den måten blir det lettere for lungene å få opp slimet. Dessuten fungerer lungene og åndedrettet bedre. Det gjør at du kan få en ”produktiv hoste”, som også bidrar til at slim lettere kommer ut og opp fra lungene.

 

Før pasienten får behandlingen utskrevet gir lege, eller annet helsepersonell, instruksjoner om hvordan legemiddelet skal administreres og tester også pasientens lungefunsjon under dosering for å forsikre at pasienten ikke er overømfientlig for mannitol. Den vanlige dosen er 10 kapsler (400 mg) som innhaleres om morgenen og 10 kapsler som innhaleres om kvelden.

 

Om cystisk fibrose

Cystisk fibrose (CF) er en arvelig genetisk multiorgansykdom som innebærer at en mutation i CF-genet forårsaker forandringer i et protein kalt CFTR. Dette proteinet finnes i alle kroppens organer og regulerer transporten av salt og vann i kroppens celler. Sykdommen påvirker bl.a. lungene og bukspyttkjertelen. I lungene blir sekretet tykt og seigt, hvilket skaper et fordelaktig miljø for bakterier som videre fører til at pasientene lettere rammes av gjentatte infeksjoner og får økt risiko for lungebetennelse. Med tiden kan den kroniske inflammationen skade lungevevet og forverre pustefunksjonen. En infeksjon kan gi mange ulike symptomer som varierer fra person til person og fra tid til annen langvarig hoste, pusteproblemer, slimhoste, redusert utholdenhet ved fysisk aktivitet, dårlig appetitt, generell sykdomsfølelse og feber. 

 

Om Chiesi

Chiesi Farmaceutici er basert i Parma, Italia, og er et internationalt forskningsbasert konsern med 85 års erfaring innen legemiddelsektoren og finnes i 29 land. Konsernet forsker, utvikler og markedsfører innovative legemidler mot respiratoriske sykdommer, spesialistbehandling og sjeldne sykdommer. Konsernets Research & Development-center er basert i Parma og integrert med seks andre viktige forsknings- og utviklingsbedrifter i Sverige, Frankrike, USA og Storbritania for å fremme sine prekliniske, kliniskestudier og registreringsprogram. Den svenske forskningsavdelingen fokuserer på biologisk utvikling og ligger i Solna. Konsernet sysselsetter cirka 6000 personer hvorav 80 personer er ansatt i Norden. Chiesi er ett B-corp sertifisert foretak, en ambisiøs bærekraftsertifisering som overvåkes av uavhengig tredjepart. For mer informasjon, besøk www.chiesi.no  

 

 

Contacts for the press:

 

Chiesi Nordic

Annelie Barkelund

Ext communications manager

Tel: +45 (+) 72 703 23 86

Email: a.barkelund@chiesi.com

 

 

 

245-2021-MARK