Enter at least 3 characters
HOME > Nefropatisk Cystinose

NEFROPATISK CYSTINOSE

 

Nefropatisk cystinose er en svært sjelden genetisk sykdom som anslås å påvirke færre enn 2 personer per million med en årlig forekomst på omtrent 1:150 000 til 200 000 levendefødte. Cystinose er en progressiv, livslang, multisystemisk sykdom som påvirker alle organer og vev i kroppen.

 

Hos personer med cystinose akkumuleres aminosyren cystin i cellenes lysosomer, noe som fører til en oppbygging av krystaller i cellene som kan forårsake langvarig skade på mange organer og vev. Disse skadene kan ikke reverseres, men de kan forsinkes eller reduseres.

 

Nefropatisk cystinose oppdages vanligvis i tidlig barndom når pasienten utvikler Fanconi syndrom, som er en alvorlig lidelse i de proksimale tubuli av nyrene, som resulterer i sterkt økte urinvolumer. Dette fører til tørste, risiko for akutt dehydrering og overdreven utskillelse av næringsstoffer og mineraler som glukose, aminosyrer, fosfater, kalium og natrium. Tapet av næringsstoffer hemmer veksten og kan føre til myke, bøyde bein. Uten behandling fører sykdommen til kronisk nyresvikt når barnet er ti år, og man kan da ha behov for dialyse eller nyretransplantasjon. Sykdommen rammer ikke bare nyrene, men er en multisystemsykdom som også kan ramme for eksempel øyne, muskler og skjoldbruskkjertelen, samt gi nevrologisk sykdom, muskelsvakhet, diabetes, forsinket pubertet og infertilitet hos menn.

 

Nefropatisk cystinose er en autosomal recessiv arvelig sykdom, som betyr at begge foreldrene er friske bærere av et mutert gen.

 

Cystinos bør mistenkes hos barn som viser tegn på Fanconi syndrom og som ikke går opp i vekt som de burde, opplever vekstretardasjon (kortvoksthetog dårlig vektøkning er vanlig), eller viser tegn på tap av appetitt eller rakitt. Det er viktig at diagnosen Nefropatisk cystinose stilles så raskt som mulig. Det hjelper pasienten med å få rask behandling. Snakk med legen din hvis du vil ha mer informasjon om behandling av nefropatisk cystinose.

 

524-2023-MARK, Nov 2023

 

Referanser: